Local Organizing Committee

Chair 
Yun LiNHRIVice President
 Vice Chair 
Qiaomei ZhangCWTCA / PIANC-ChinaSecretary General
Xiping DouNHRIChief Engineer
 Executive Chair 
Ya’an HuNHRIDirector
 Members 
Changsheng GaoNHRI
Tiesheng GuanNHRI
Guoqing HuangNHRI
Ya’an HuNHRI
Yongjun LuNHRI
Jun LuNHRI
Feng SunNHRI
Dongli YangNHRI
Zhe ZhouCWTCA / PIANC-China
Shixiong SuNanjing Port Group Co., Ltd.
Secretary-General  
Ya’an HuNHRI
Vice Secretaries-General 
Xiaogang WangNHRI
Junning PanNHRI
Gensheng ZhaoNHRI
Tiantao ZhouYICODE/NHRI
Members of Secretariat  
Lu ChengNHRI
Zhonghua FengNHRI
Chao GuoNHRI
Dongbing LiNHRI
Yanfu LiNHRI
Zhen QinNHRI
Xia ShenNHRI
Liushan TangNHRI
Qianqian YangNHRI